1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Obravnavajo in urejajo delovanje spletne trgovine, elemente poslovnega odnosa med ponudnikom in naročnikom (kupcem) in pravice slednjega.

Splošni pogoji poslovanja veljajo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih v zvezi z nakupom izdelkov preko spletne trgovine http://www.print.fakin.si in rezervacije storitev preko spletne strani https://www.fakin.si/booking.

Spletna stran http://www.print.fakin.si je v lasti podjetja Studio Fakin Andraž Korošec s.p., Delavska cesta 12, 3210 Slovenske Konjice. Slednji je kot ponudnik storitev tudi pogodbena stranka tega razmerja (v nadaljevanju: ponudnik).

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa, tj. oddaje spletnega naročila. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

2. REGISTRACIJA

Za nakupovanje, oz. oddajo naročila v spletni trgovini se mora naročnik/kupec predhodno registrirati. Pri registraciji mora izpolniti spletni obrazec z zahtevanimi osebnimi podatki oziroma podatki o pravni osebi. Naročnik/kupec mora izpolniti podatke za osebni račun, podatke za plačilo in podatke za dostavo. Naročnik/kupec lahko svoje osebne podatke kadarkoli spremeni. To stori tako, da se prijavi v spletno trgovino in izbere možnost Moj račun, Moji osebni podatki.

Ob registraciji v sistem spletne trgovine obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo naročnika/kupca nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo pridobi obiskovalec pravico do nakupa.

3. ODDAJA in PREKLIC NAROČILA

Naročnik/kupec opravi nakup z oddajo naročila v spletni trgovini. Po oddaji naročila prejme uporabnik na svoj elektronski poštni naslov potrdilo o prejetem naročilu. V primeru, da tega ne prejme, mora o tem obvestiti ponudnika. Po oddaji oziroma potrditvi naročila ponudnik v dogovorjenem roku izdela naročeno blago in ga odpremi.

Kupec lahko naročilo prekliče v roku ene (1) ure preko elektronske pošte ali po telefonu. V primeru, da kupec v dogovorjenem roku ne prekliče svojega naročila pomeni, da je pogodba o nakupu izdelkov med kupcem in ponudnikom nepreklicno sklenjena.

!!! Zaradi stroškov, ki jih ima spletna trgovina pri vsakem oddanem naročilu, je kupec pri preklicu naročila dolžan spletni trgovini print.fakin.si plačati 25% vrednosti celotnega naročila.

Za vsebino oddanega naročila odgovarja izključno naročnik/kupec.

Glede na naravo naročila, ki je izdelano po natančnih navodilih naročnika/kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, slednji praviloma nima pravice odstopa od pogodbe.

Ponudnik ni odgovoren za motnje v poteku storitve oddaje naročila, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna trgovina (npr. izpad delovanja medmrežja).

4. DOBAVNI ROK IN DOSTAVA

Ponudnik naročeno blago po izdelavi zapakira v primerno embalažo, ki omogoča, da se izdelek med transportom ne poškoduje, ter blago odpošlje najkasneje v roku 15 delovnih dni od sklenitve pogodbe. Dobavni roki se lahko razlikujejo glede na naročeni izdelek. Če ponudnik svoje obveznosti ne bo mogel izpolniti v roku, bo o tem pravočasno obvestil kupca.

Ponudnikov partner za dostavo pošiljk je družba Pošta Slovenije. V primeru, da naročnik/kupec ne prejme paketa v 15-ih delovnih dneh od sklenitve pogodbe, mora to sporočiti ponudniku na njegove kontaktne naslove (elektronski naslov).

Dostava se izvrši na naslov, ki ga je naročnik/kupec navedel ob registraciji ali ob naročilu. Zaradi zagotavljanja čim uspešnejše in čim hitrejše dostave se zahteva, da kupec ob oddaji naročila poda popolne podatke o naslovu dostave in tudi kontaktno telefonsko številko. V primeru, da dostave blaga na naslovu za dostavo ni mogoče opraviti, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga. V primeru, da naročnik/kupec naročenega blaga ne prevzame v postavljenem roku, ponudnik izdelek na svoje stroške ustrezno uniči – reciklira. Kljub temu je naročnik/kupec še vedno zavezan k plačilu opravljenih storitev – izdelave foto izdelkov.

5. CENE

Vse cene izdelkov so izražene v evrih in vsebujejo DDV.

Za posamezno naročilo so veljavne cene, ki veljajo v trenutku oddaje naročila. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti in se lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo.

V primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo obema v zadovoljstvo.

6. STROŠKI DOSTAVE

“Poslovni paket” – strošek dostave s pakiranjem za omenjeni paket gibljejo med 5,25€ in 8,25€ za pakete normalnih dimenzij, kar vključuje foto platna do velikosti 70x100cm.

“Poslovni paket večjih dimenzij” – strošek dostave s pakiranjem za platna od velikosti 70×100 do velikosti 200×135 je 15,75€.

“Tovor” – Pakete, v katerih so izdelki večjih dimenzij (dimenzije fotoplaten nad 200cm dolžine), Pošta Slovenije obravnava kot posebni tovor in strošek dostave s pakiranjem zanje znaša 32,75€.

Opozorilo: Pogoji ter stroški pakiranja in dostave veljajo samo znotraj Republike Slovenije. Za dostavo v druge države se zaračunajo stroški dostave po ceniku dostavnega podjetja. Prav tako kupec nosi morebitne stroške dajatev v državah izven Slovenije.

7. NAČIN PLAČILA

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila*:

– z gotovino ali kartico ob prevzemu,

– z bančnim nakazilom na račun upravitelja portala fakin.si – Studio Fakin Andraž Korošec s.p.,

– s kreditno kartico Visa/Mastercard ali s PayPal-om.

* Pri nobeni vrsti plačila ne nastanejo nobeni dodatni stroški s strani fakin.si.

8. ODGOVORNOST ZA NAPAKE

Ponudnik odgovarja za stvarne napake izdelkov, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov, tj. v primeru, da gre za dostavo napačnih izdelkov, kupec/naročnik dostavljene izdelke na stroške ponudnika vrne, in sicer jih na njegovem naslovu prevzame ponudnikov partner za dostavo pošiljk, t.j. Pošta Slovenije, ponudnik pa jih v roku, ki velja v primeru oddaje naročila, brezplačno nadomesti z ustreznimi.

Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ponudnika v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec o napaki obvestiti ponudnika najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Ponudnik ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bil izdelek kupcu/naročniku izročen.

Ponudnik ne dogovarja za napake, ki na izdelku nastanejo kot posledica izpostavljenosti naravnim vplivom (vlaga, neposredna sončna svetloba, visoka temperatura, …).

Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki, ki ga ponudniku posreduje potom elektronske pošte oziroma preko telefona, natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.

V primeru, da se ugotovi, da je naročnikovo/kupčevo grajanje napake upravičeno, ima le – ta pravico zahtevati, da ponudnik:

– odpravi napako na izdelku ali

– izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali

– vrne plačani znesek.

V tem primeru je naročnik/kupec dolžan ponudniku grajani izdelek vrniti.

Ob upoštevanju lastnosti različnih medijev – nosilcev podatkov, ponudnik ne odgovarja za morebitna manjša barvna odstopanja, ki bi se izkazala med podatki, prikazanimi na elektronskem mediju (monitor) in podatki, natisnjenimi ali razvitimi na papirju.

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Glej zavihek “Varovanje podatkov

10. OBVEZA ODGOVORNOSTI

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil zamenjavo naročenega artikla v kolikor ta več ni na voljo.

11. PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik ima, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanje pritožb. Naročnik/kupec v primeru težav uporabnika oziroma pri njem pooblaščeno osebo za obravnavanje pritožb kontaktira bodisi telefonsko bodisi po elektronski pošti. Ponudnik bo najkasneje v roku 8 delovnih dni potrdil, da je pritožbo prejel ter naročniku/kupcu sporočil potek nadaljnje obravnave tega postopka. Ponudnik se, skladno s svojo vizijo, trudi, da se vse nastale spore, tudi iz razloga ekonomičnosti postopka na strani obeh strank, rešuje sporazumno, tudi s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). V primeru, da sporazumna rešitev nastale sporne situacije ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

12. VARSTVO POTROŠNIKOV

Za vse, s temi splošnimi pogoji neurejena razmerja oziroma elementi, veljajo pravila Zakona o varstvu potrošnikov.

13. KUPONI IN PROMOCIJSKE KODE

Občasno naročnikom na e-novice ali prek drugih komunikacijskih kanalov podarimo promocijsko kodo. Koda je časovno omejena, izkoristiti se mora v omejenem roku, sicer je neveljavna. Izkoristi se tako, da se koda za popust na blagajni vnese v posebno okence “KUPONI” in potrdi s klikom na gumb “OK”. Vrednost popusta se neposredno odšteje od zneska posameznega artikla in/ali nakupa. Promocijske kode med seboj niso združljive. Obiskovalec oz. kupec lahko izkoristi ob vsakem nakupu samo eno promocijsko kodo.

14. PRAVNO OBVESTILO

Spletna stran www.fakin.si in www.print.fakin.si in vsi podatki na njej (slike artiklov, grafični in video elementi itd.) so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Znamka fakin.si in logotip sta v lasti podjetja Studio Fakin Andraž Korošec s.p.

15. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 19. 11. 2018 dalje.